Budimpešta – 1 noćenje

  

 

 
 10.05.2019; 17.05.2019. 


24.05.2019; 07.06.2019. 


21.06.2019; 28.06.2019. 
12.07.2019; 26.07.2019. 


4 dana autobusom / 1 noćenje


 Spajanjem tri grada – Bude, Obude i Pešte, 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad sa oko 2 miliona stanovnika; administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepoti Budimpešte doprinose njeni mostovi preko Dunava, brežuljci Budima, Kraljevska palata... Zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste razgledali izloge u ulici Vaci, ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.


 Budimpesta
Budimpešta putovanje
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
Budimpešta
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: Polazak autobusa iz Beograda u 23:30h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato dva dana pred put) i iz Novog Sada oko 00.45h sa parkinga kod Lokomotive. Noćna vožnja kroz Mađarsku do Budimpešte.

2. DAN: Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim satima gde je predviđena jutarnja pauza za toalet, kafu i osveženje. Zatim sledi panoramsko razgledanje grada:  Trg heroja, Citadela, Budimska tvrđava, Kraljeva palata, Crkva Svetog Matije... Sledi šetnja: Vaci ulica, Vorosmaty trg, poslastičarnica Žerbo, Bazilika Sv. Ištvana. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U dogovoreno vreme polazak za hotel i smeštanje u hotel. Nakon odmora u hotelu odlazak autobusom do centra grada. U dogovoreno vreme odlazak na fakultativno večernje krstarenje Dunavom. Povratak u hotel. Noćenje.

3. DAN:  Doručak. Napuštanje hotela i fakultativno polazak za Sent Andreju. Povratak u Budimpeštu i slobodno vreme ili fakultativan odlazak do tržnog centra Campona u kome se, pored supermarketa Tesco i butika, nalazi i tropski i podvodni svet- Tropicarium. Nakon razgledanja Campone povratak u grad. U dogovoreno vreme polazak za Srbiju.

4. DAN: Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• 1 noćenje sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* ( hotel Timon, hotel Richter, hotel Omnibus ili sličnom iste ili više kategorije) u 1/2 TWC ili 1/3 TWC sobama u Budimpešti
• obilaske prema programu putovanja
• troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne troškove
• fakultativne izlete:
-ukupna cena za paket fakultativnih izleta od 25€ po osobi obuhvata krstarenje Dunavom, odlazak do Sent Andree, odlazak do tržnog centra Campona (za realizaciju fakultativnih izleta potrebno je najmanje 30 prijavljenih putnika). Ukoliko ipak ne želite na sve izlete, cene po osobi su: fakultativno krstarenje Dunavom - 15 evra, fakultativni odlazak do Sent Andree - 10 evra, fakultativni odlazak do Tržnog centra Campone - 7.50 evra
-ulaznice za Tropicarium - plaća se na biletarnici po ceni od 2000,00 Ft za decu do 18 godina (oko 7 eur) i 2700,00 Ft za odrasle (oko 9 eur).
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu 50%

Dete do 6 godina u pratnji dve odrasle osobe (bez sopstvenog kreveta) ostvaruje popust 50%

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel 3* (hotel Timon, hotel Richter, hotel Omnibus  ili sličnom iste kategorije) nalazi se sa Peštanske strane, u širem centru grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel poseduje aperitiv bar, restoran. Sobe su 1/2 i 1/3 opremljene  TWC-om.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 50% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni..

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 55 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185