Istanbul - 2 noćenja


 


 


 
20.06-24.06.2019;  
25.07-29.07.2019; 22.08-26.08.2019.


19.09-23.09.2019; 17.10-21.10.2019; 05.12-09.12.2019.


(5 dana autobusom / 2 noćenja) Sa preko 3000 godina bogate istorije, Istanbul, nekada nazivan Konstantinopolj, ima zaista mnogo toga da ponudi turistima. U vreme Otomanskog carstva, a posebno tokom vladavine Sulejmana Velikog (1520-1566) grad doživljava procvat, tako da mnoge građevine nenadmašne lepote potiču iz ovog doba. Godine 1923. Turska je proglašena Republikom, a Ankara za glavni grad. Međutim, Istanbul je mnogo značajnija metropola, važan poslovni, trgovački i kulturni centar. Predstavlja središte islamske kulture i pravi je raj za turiste.


Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
Istanbul
+ PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN: Polazak iz Beograda oko 15 h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred put). Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
2. DAN: Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada - stari deo grada, Ataturkov bulevar, most Galata, Dolmabahče palata, Bešiktas, Taksim… Smeštaj u hotel posle 14h. Slobodno vreme. Noćenje.
3. DAN: Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak sa lokalnim vodičem:Trg Sultan Ahmed, nekadašnji Antički hipodrom, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca... Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.
4. DAN: Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do Vaseljenske Patrijaršije. Po obilasku Patrijaršije, odlazak na fakultativno krstarenje Bosforom. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.
5. DAN: Dolazak u Beograd u prepodnevnim satima.

Napomena: Zbog mogućih dužih zadržavanja na graničnim prelazima, radova na putu ili iznenadnih nepredviđenih dešavanja  i preusmeravanja u saobraćaju, postoji mogućnost da dolazak na destinaciju i/ili povratak u Beograd budu kasniji od planiranog. 

+ CENA ARANŽMANA OBUHVATA

• prevoz autobusom turističke klase na navedenoj relaciji
• smeštaj u Istanbulu u hotelu 3* (ili u nekom sličnom hotelu iste ili više kategorizacije) u 1/2 ili 1/3 sobama na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto)
• obilaske prema programu putovanja
• troškove organizacije putovanja

+ CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

• individualne troškove
• fakultativne izlete:
- Obilazak Aja Sofije, Plave Džamije, Top Kapi palate (sa ulaznicama i lokalnim vodičem) – 40€ po osobi
- Krstarenje Bosforom i poseta Patrijaršiji sa lokalnim vodičem – 20€ po osobi
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)

Napomena: Dozvoljeno je poneti jedan kofer standardnih dimenzija (60x40cm) i jedan ručni prtljag po putniku. Dodatni kofer (putna torba) se doplaćuje 40€.

+ POPUSTI I DOPLATE

Doplata za 1/1 sobu - 70% aranžmana (na upit)
Deca do 6 godina (bez sopstvenog kreveta) - doplata 50% aranžmana 

+ OPIS SMEŠTAJA

Hotel 3* ( po lokalnoj kategorizaciji) nalaze se u starom istorijskom jezgru grada Istanbula – Laleli, u blizini Kapali Čaršije.
Sobe su 1/2 I 1/3 sa TWC, TV. Tačan naziv hotela biće poznat pred polazak.

+ USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski ili platnim karticama (VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo, hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže promeni.

+ NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM

Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.

+ OPŠTE NAPOMENE

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA  u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja Organizatora (skraćeno OUP).
Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.

PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.

TURISTTRADE d.o.o.

Golsvordijeva 34, Beograd

Tel/fax: +381 11 2454 499

Tel/fax: +381 11 2455 600

Tel/fax: +381 11 2443 687

Tel/fax: +381 11 3085 937

Tel/fax: +381 11 4080 185